Naše reference z uspešnimi projekti  v avtomatizaciji in strojegradnji ter vizualizaciji procesov so v  naslednjih branžah:

Naše reference z uspešnimi projekti  v avtomatizaciji in strojegradnji ter vizualizaciji procesov so v  naslednjih branžah:

AVTO INDUSTRIJA

AVTO INDUSTRIJA

CARAVAN INDUSTRIJA

CARAVAN INDUSTRIJA

INDUSTRIJA BRIZGANJA PLASTIČNIH IN DRUGIH KOMPOZITNIH MAS

INDUSTRIJA BRIZGANJA PLASTIČNIH IN DRUGIH KOMPOZITNIH MAS

INDUSTRIJA FITRIRANJA ZRAKA

INDUSTRIJA FITRIRANJA ZRAKA

KOVINSKA INDUSTRIJA

KOVINSKA INDUSTRIJA

… IN POVSOD DRUGOD KJER LAHKO POMAGAMO

… IN POVSOD DRUGOD KJER LAHKO POMAGAMO